Skip to main content

Disclaimer

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de website GewoonVriendschap.nl. Door GewoonVriendschap.nl te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring
Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. GewoonVriendschap aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Derden
GewoonVriendschap.nl bevat links waarmee u op andere websites terecht kunt komen. GewoonVriendschap heeft op geen enkele manier zeggenschap over deze websites, noch over het privacybeleid van deze websites.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. GewoonVriendschap spant zich in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij GewoonVriendschap of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan GewoonVriendschap.Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door GewoonVriendschap.